Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych

Dotychczas ustawa o Gospodarce Nieruchomościami nakładała na rzeczoznawców majątkowych obowiązek stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych, jednak nie definiowała sposobu dokształcania. Nowelizacja z dnia 1 września 2017 r. objęła m.in.: Art. 175 pkt 2. Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz dokumentowania wypełniania tego obowiązku. Dokumentację potwierdzającą wypełnianie tego obowiązku rzeczoznawca majątkowy przechowuje przez… Read More »

Dekomunizacja ulic w Warszawie

W 2016 uchwalona została ustawa „o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki” (Dz. U. z 2016 r. poz. 744), regulującą proces dekomunizacji. Samorządy miały obowiązek uporządkować nazewnictwo do września 2017 r. W Warszawie zmianą objęto niemal 50 ulic. Wojewoda Mazowiecki podjął decyzję,… Read More »

test 2

njnak jdcqh c chquhcdiqbcuhj ufqi uh8qhf uhdiok hdkdkn joslmbdn hejonf uhfoj f hfijf h9efwjf fijfkf hf9knd iojerfok jojfpnw veiujfijebf  njnak jdcqh c chquhcdiqbcuhj ufqi uh8qhf uhdiok hdkdkn joslmbdn hejonf uhfoj f hfijf h9efwjf fijfkf hf9knd iojerfok jojfpnw veiujfijebfnjnak jdcqh c chquhcdiqbcuhj ufqi uh8qhf uhdiok hdkdkn joslmbdn hejonf uhfoj f hfijf h9efwjf fijfkf hf9knd iojerfok jojfpnw… Read More »

test 1

njnak jdcqh c chquhcdiqbcuhj ufqi uh8qhf uhdiok hdkdkn joslmbdn hejonf uhfoj f hfijf h9efwjf fijfkf hf9knd iojerfok jojfpnw veiujfijebf  njnak jdcqh c chquhcdiqbcuhj ufqi uh8qhf uhdiok hdkdkn joslmbdn hejonf uhfoj f hfijf h9efwjf fijfkf hf9knd iojerfok jojfpnw veiujfijebfnjnak jdcqh c chquhcdiqbcuhj ufqi uh8qhf uhdiok hdkdkn joslmbdn hejonf uhfoj f hfijf h9efwjf fijfkf hf9knd iojerfok jojfpnw… Read More »